Τσιγγούνης, Αλέξανδρος Π. Ο συμμοριτοπόλεμος στην Πελοπόννησο

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Τσιγγούνης, Αλέξανδρος Π. (1893-1984)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1961
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Πελοπόννησος
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Εθνικός Στρατός
  1. W0282
  1. Στο έργο «Ο συμμοριτοπόλεμος στην Πελοπόννησο» ο Αλέξανδρος Τσιγγούνης αναφέρετε κυρίως σε στρατιωτικά γεγονότα που συνέβησαν στην Πελοπόννησο την περίοδο του εμφυλίου και κυρίως το 1948 όταν ήταν επικεφαλής της Ανωτέρας Διοίκησης Πελοποννήσου.

 5. Original: . - Rules: RDA