Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον αντισυμμοριακόν αγώνα (1946-1949) : το δεύτερον έτος του αντισυμμοριακού αγώνος 1947

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1980
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Α΄ Σώμα Στρατού
  2. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Β΄ Σώμα Στρατού
  3. Εθνικός Στρατός
  1. W0285
 5. Original: . - Rules: RDA