Επιχείρηση «Πυρσός» (Αύγουστος 1949)

 1. Γεγονός
 2. Στρατιωτικά γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου
 3. 29 Ιουλίου 1949
 4. Σεπτέμβριος 1949
 5. Γράμμος - Βίτσι
 6. Εθνικός Στρατός - Παπάγος, Αλέξανδρος (1883-1955)
 7. Ελληνική
  1. Η στρατιωτική επιχείρηση  «Πυρσός» του Εθνικού Στρατού κοινοποιήθηκε από τη στρατιωτική ηγεσία του, στις 29 Ιουλίου 1949, με την υπογραφή του Αρχιστράτηγου Αλέξανδρου Παπάγου. Στόχος του «Πυρσού» ήταν η «ανάληψις ισχυρών επιθετικών ενεργειών προς αφαίρεσιν των επί Βίτσι και Γράμμου ωργανωμένων βάσεων του συμμοριτισμού και συντριβήν των αμυνόμενων τούτων δυνάμεων». Η επιχείρηση ξεκίνησε αμέσως, με προπαρασκευαστικές ενέργειες, ενώ οι κύριες δραστηριότητές της εκδηλώθηκαν από τη 10η Αυγούστου του 1949. Ο στόχος της επιχείρησης επετεύχθη με την υποχώρηση των δυνάμεων του ΔΣΕ στο αλβανικό έδαφος, στις 29 Αυγούστου του 1949 και την οριστική λήξη του εμφύλιου πολέμου.

   (Πηγή: Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Αι μάχαι του Βίτσι και του Γράμμου, 1949 : υπό το συνθηματικόν επιχείρησις "Πυρσός", Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Αθήνα 1951)

 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA