Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Αι μάχαι του Βίτσι και του Γράμμου 1949 : υπό το συνθηματικόν επιχείρησις "Πυρσός"

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1951
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Γράμμος
  2. Βίτσι
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Εθνικός Στρατός
  2. Επιχείρηση «Πυρσός» (Αύγουστος 1949)
  1. W0288
  1. Περιγραφή της τακτικής και της οργάνωσης της επιχείρησης με την κωδική ονομασία “Πυρσός” στο Γράμμο και το Βίτσι, τον Αύγουστο του 1949, από τον Εθνικό Στρατό.

 5. Original: . - Rules: RDA