Αι μάχαι του Βίτσι και του Γράμμου 1949 : υπό το συνθηματικόν επιχείρησις "Πυρσός" : (έκθεση συνταχθείσα βάσει επίσημων στοιχείων του ΓΕΣ) - 1η έκδοση. - Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), 1951.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
 4. 1951