Αι μάχαι του Βίτσι και του Γράμμου 1949 : υπό το συνθηματικόν επιχείρησις "Πυρσός" : (έκθεση συνταχθείσα βάσει επίσημων στοιχείων του ΓΕΣ) - Πανομοιότυπη ανατύπωση της έκδοσης του 1951. - Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 1993.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
 3. Πανομοιότυπη ανατύπωση της έκδοσης του 1951
  1. Αθήνα
  1. Ελεύθερη Σκέψις
 4. 1993