Η Εθνοφυλακή εις τον αγώνα κατά των ξενοκίνητων ενόπλων κομμουνιστών, 1946-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1980
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Μονάδες Αποσπασμάτων Διώξεων (ΜΑΔ)
  2. Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου (ΜΑΥ)
  3. Εθνοφυλακή
  1. W0289
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA