Σταυρόπουλος, Νίκος Χ. Η Βαμβακού : το μικρό χωριό και η μεγάλη ιστορία του

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σταυρόπουλος, Νίκος Χ.
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1989
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Βαμβακού (Λακωνία)
  2. Λακωνία (Νομός)
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. Μάχη της Βαμβακούς (Οκτώβρης 1946)
  1. W0291
 5. Original: . - Rules: RDA