Οικογένεια Παγώνας Χούντα-Πανάγου

 1. Οικογένεια
 2. Δαύλεια (Βοιωτία)
 3. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Αριστερά
  1. Χούντα-Πανάγου, Παγώνα
  1. Η οικογένεια Παγώνας Χούντα-Πανάγου αποτελείται από την Παγώνα Ηλ. Πανάγου από το χωριό Δαύλεια Βοιωτίας και τον Δημήτρη Χούντα.

   (Πηγή: 3 αγωνιστές του Παρνασσού : μαρτυρίες συναγωνιστών τους, Αθήνα 1987)

 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA