Ανάμειξη στον εμφύλιο με Αριστερά

  1. Έννοια
  2. Πολιτική υποστήριξη (περίοδος εμφυλίου)
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία του πεδίου "Ανάμειξη με εμφύλιο" εντάσσονται πρόσωπα, έλληνες και αλλοδαποί, ενήλικες ή ανήλικοι, που κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου 1945-1949, είτε οικιοθελώς είτε αναγκαστικά, συμμετείχαν στην εμφύλια σύγκρουση στο πλευρό των δυνάμεων της Αριστεράς. Η ανάμειξη μπορεί να είχε διάφορες διαστάσεις, όπως συμμετοχή στις στρατιωτικές συγκρούσεις μέσω του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, πολιτική και ιδεολογική υποστήριξη ως μέλος ή οπαδός του ΚΚΕ και άλλων αριστερών φορέων, κλπ.

  4. Original: . - Rules: RDA