Παπαγεωργίου, Γιώργος Α. (Κουμπούρας) (1918-1948)

 1. Πρόσωπο
 2. 1918
 3. Νοέμβριος 1948
 4. Δαύλεια (Βοιωτία)
 5. Λαμία
 6. Έλληνας
  1. Πανάγου, Γιώργος (Διογένης)
  2. Χούντα-Πανάγου, Παγώνα
  3. Ευσταθίου-Πανάγου, Βαρβάρα
  1. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)
  2. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)