Πυραμίδα 67 - Αθήνα: Πυρσός, 1950.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Αποστολίδης, Ρένος Ηρ. (1924-2004)
  1. Αθήνα
  1. Πυρσός
 3. 1950