Αποστολίδης, Ρένος Ηρ. (1924-2004)

 1. Πρόσωπο
 2. 02 Μαρτίου 1924
 3. 10 Μαρτίου 2004
 4. Αθήνα
  1. Αποστολίδη, Νίκη (1888-1977)
  1. Αποστολίδης, Στάντης Ρ.
  2. Αποστολίδης, Ήρκος Ρ.
  1. Τα Νέα Ελληνικά
  1. Εθνικός Στρατός