Πυραμίδα 67 - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1968.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Αποστολίδης, Ρένος Ηρ. (1924-2004)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1968