Πυραμίδα 67 : το βιβλίο του εμφυλίου - 3η έκδοση. - Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1995.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Αποστολίδης, Ρένος Ηρ. (1924-2004)
 3. 3η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας"
 4. 1995
 5. ιγ, 318 σελίδες 21 εκατοστά
 6. 960-05-0667-1
 7. Με πρόλογο του Ρ. Αποστολίδη για την 3η έκδοση
  1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροροφόρησης9 ΣΤ'
  2. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΝΦ-367-VMUVF
 8. 938.774 ΑΠΟ
 9. W0299-03
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA