Πυραμίδα 67 : το βιβλίο του εμφυλίου - Επανέκδοση της 6ης οριστικής έκδοσης. - Αθήνα: Το Βήμα [Εφημερίδα], 2008.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Αποστολίδης, Ρένος Ηρ. (1924-2004)
  1. Αποστολίδης, Ήρκος Ρ.
  2. Αποστολίδης, Στάντης Ρ.
 3. Επανέκδοση της 6ης οριστικής έκδοσης
  1. Αθήνα
  1. Το Βήμα [Εφημερίδα]
 4. 2008