Τα Νέα Ελληνικά

 1. Οργανισμός
 2. 1952
 3. Ελληνικά περιοδικά - Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
  1. Αποστολίδης, Ρένος Ηρ. (1924-2004)
  1. "ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ" εἶν' ὁ τίτλος τοῦ λογοτεχνικοῦ-κριτικοῦ περιοδικοῦ τῶν Ἡρακλῆ καὶ Ῥένου Ἀποστολίδη, ποὺ πρωτοβγῆκε τὸ 1952, σὲ δεύτερη φάση τὸ 1957, καὶ σὲ τρίτη τὸ 1966, ὣς τὸ ὁριστικὸ κλείσιμό του, στὶς 21-4-'67.

   Τὸν τίτλο αὐτὸν ἀκριβῶς πρωτοχρησιμοποιεῖ ὁ Ῥένος ἤδη ἀπ' τὸ 1960 (στὴν ἔκδ. τοῦ Γρασσαδόρου) ὡς λογότυπο τῶν ἐκδόσεών του.

   Φιλολογικὰ ἔργα, ὅπως ἡ ἑπτάτομη Ἀνθολογία τῆς Νεοελληνικῆς Γραμματείας, τὰ Ἅπαντα τοῦ Καβάφη, τοῦ Βιζυηνοῦ, ἡ ἑξάτομη Ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ(Μέγας Ἀλέξανδρος-Διάδοχοι-Ἐπίγονοι), διάφορα ἄλλα (Κ. Θ. Παπαλεξάνδρου, Συνοπτικὴ ἱστορία τῆς φιλοσοφίας· Festa, Οὑμανισμός· Μηλιαράκης, Ἱστορία τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Νικαίας· Ἀ. Πασπάτη, Ἱστορία τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Φ. Μπαρλᾶ, Ἅπαντα), καὶ ὅλα τὰ λογοτεχνικά-κριτικὰ βιβλία τῶν Ἡρακλῆ καὶ Ῥένου εἶναι ἐκδόσεις τῶν Νέων Ἑλληνικῶν, ὅπου ἡ φιλολογική-τυπογραφικὴ ἐπιμέλεια εἶναι ἀποκλειστικὴ εὐθύνη τῆς οἰκογένειας Ἀποστολίδη. 

   Από την ιστοσελίδα του Ρ. Αποστολίδη
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA