Η εναντίον της Ελλάδος κομμουνιστική επιβουλή - 2η έκδοση. - Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 1983.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μακεδονικό ζήτημα
  2. Διεθνείς διαστάσεις
  3. Αλβανική εμπλοκή
  4. Γιουγκοσλαβική εμπλοκή
  5. Βουλγαρική εμπλοκή
  1. Υφυπουργείον Τύπου και Πληροφοριών
 3. 2η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Ελεύθερη Σκέψις
 4. 1983