Η εναντίον της Ελλάδος επιβουλή

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Υφυπουργείον Τύπου και Πληροφοριών
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. Ιούνιος 1947
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Μακεδονία
  2. Θράκη
  1. Βουλγαρική εμπλοκή
  2. Αλβανική εμπλοκή
  3. Γιουγκοσλαβική εμπλοκή
  4. Μακεδονικό ζήτημα
  5. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0304
  1. Το έργο «Η εναντίον της Ελλάδος επιβουλή» κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1947 από το  Υφυπουργείον Τύπου και Πληροφοριών της Ελληνικής κυβέρνησης. Με το έργο αυτό το υφυπουργείο προσπάθησε να τεκμηριώσει στην και στην ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη την άποψη περί της άμεσης εμπλοκής της Γιουγκοσλαβίας, της Βουλγαρίας και της Αλβανίας στον ελληνικό εμφύλιο, μέσω της ενίσχυσης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος με απώτερο στόχο τον διαμελισμό της ελληνικής Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης.

   Στα πρώτα μέρη του έργου παρουσιάζονται αποσπάσματα από τον ελληνικό και διεθνή τύπο με τα οποία «τεκμηριώνεται» η ανάμειξη των 3 χωρών στον ελληνικό εμφύλιο και η σχέση τους με το ΚΚΕ. Ακολουθούν αποσπάσματα από «μαρτυρίες» προσώπων που «υπήρξαν συνεργοί, αυτόπται ή έζησαν τα καταγγελλόμενα γεγονότα» που δόθηκαν στην Commission of Investigation Concerning Greek Frontier Incidents  (Διερευνητική Επιτροπή των Επεισοδίων στα βόρεια Ελληνικά Σύνορα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών) στις αρχές του 1947 ή είχαν δοθεί ως ένορκες καταθέσεις ενώπιων των ελληνικών αρχών λίγο πριν την άφιξη της επιτροπής στην Ελλάδα και είχαν δημοσιευτεί στην έκδοση «Evidence in support of the Greek appeal to the security council» για να υποστηρίζουν την σχετική προσφυγή της Ελλάδας προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Δεκέμβρη του 1946. Στο τελευταίο μέρος του έργου παρουσιάζονται έγγραφα που σχετίζονται με την προσφυγή της Ελλάδος στον ΟΗΕ, όπως η απόφαση του ΟΗΕ για τη σύσταση της Διερευνητικής Επιτροπής, αποσπάσματα από ομιλίες του αρχηγού της Ελληνικής Αντιπροσωπείας Αλέξη Κύρου, η έκθεση της Διερευνητικής Επιτροπής κλπ.

   Το έργο «Η εναντίον της Ελλάδος επιβουλή» κυκλοφόρησε ταυτόχρονα με την ελληνική του έκδοση και μια στα αγγλικά με τον τίτλο «The Conspiricy against Greece». Το 1983 οι εκδόσεις «Ελεύθερη Σκέψις» πραγματοποίησαν πανομοιότυπη ανατύπωση του έργου χρησιμοποιώντας τον τίτλο «Η εναντίον της Ελλάδος κομμουνιστική  επιβουλή».

 5. Original: . - Rules: RDA