Κύρου, Αλέξης Αδ. (1901-1969)

  1. Πρόσωπο
  2. 1901
  3. 22 Σεπτεμβρίου 1968
  4. Αθήνα
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας