Συνδιάσκεψη Ειρήνης του Παρισιού (1946)

 1. Γεγονός
 2. Διπλωματικά γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου
 3. 29 Ιουλίου 1946
 4. 15 Οκτωβρίου 1946
 5. Παρίσι
 6. Κυβέρνηση 1946 (Απριλίου) Κωνσταντίνου Τσαλδάρη - Τσαλδάρης, Κωνσταντίνος (1884-1970) - Δραγούμης, Φίλιππος Σ. (1890-1980) - Πιπινέλης, Παναγιώτης (1899-1970) - Κύρου, Αλέξης Αδ. (1901-1969)
 7. Ελληνική
  1. Η Συνδιάσκεψη Ειρήνης του Παρισιού (1946) είχε ως στόχο να καθορίσει τις μεταπολεμικές διεθνείς συνθήκες που θα διευθετούσαν τις εκκρεμότητες μεταξύ των νικητών και των ηττημένων του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη διάσκεψη συμμετείχε και η Ελλάδα προβάλλοντας ζητήματα εδαφικών διεκδικήσεων και οικονομικών επανορθώσεων. Οι εδαφικές διεκδικήσεις αφορούσαν την ένταξη των Δωδεκανήσων και της Βορείου Ηπείρου στην ελληνική επικράτεια καθώς και τη διαρρύθμιση των συνόρων με τη Βουλγαρία. Την προπαρασκευή και την ουσιαστική κατάρτιση των συνθηκών ειρήνης είχε αναλάβει το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των  Μεγάλων Δυνάμεων (Ηνωμένες Πολιτείες, Σοβιετική Ένωση, Μεγάλη Βρετανία και σε ορισμένες διασκέψεις συμμετέχει η Γαλλία και η Κίνα). Το συμβούλιο αυτό πραγματοποίησε μια σειρά από διασκέψεις το 1945 (Μόσχα, Λονδίνο) και το 1946 (στο Παρίσι, λίγες μέρες πριν την έναρξη της Συνδιάσκεψης Ειρήνης του Παρισιού). Σε αυτές συμφωνήθηκαν, σε μεγάλο βαθμό, τα οριστικά σχέδια των συνθηκών που θα υποβάλλονταν  στη Συνδιάσκεψη Ειρήνης του Παρισιού. Η συνδιάσκεψη ξεκίνησε στις 29 Ιουλίου 1946 και συμμετείχε σε αυτή πολυπρόσωπη ελληνική αντιπροσωπεία που είχε ως επικεφαλή τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Τσαλδάρη και μέλη, μεταξύ άλλων, τους Φ. Δραγούμη, Κ. Ρέντη, Π. Πιπινέλη και Α. Κύρου. Η συνδιάσκεψη ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 1946. Μοναδικό ελληνικό αίτημα που ικανοποιήθηκε σε αυτή ήταν η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων. Οι διεθνείς συμφωνίες που προέκυψαν από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης του Παρισιού υπογράφτηκαν στη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού, στις 10 Φεβρουαρίου του 1947.

  1. 778281 ⟶ Παρίσι (Γαλλία), Διάσκεψη Ειρήνης του (1946)
  1. 154278640 (Corporate) ⟶ Paris Peace Conference (1946 : Paris, France)
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA