Παρατάξεις και κόμματα στη μεταπολεμική Ελλάδα - Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2016.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικές διαστάσεις
  2. Πολιτικά κόμματα, Ελληνικά
  1. Ριζάς, Σωτήρης (1964-)
  1. Αθήνα
  1. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας"
 3. 2016
  1. Κεφάλαιο 1: Άξονες και διακυβεύματα της πολιτικής διαμάχης -- Κεφάλαιο 2: Παράγοντες που επιδρούν I. Το διεθνές πλαίσιο II. Εξωκοινοβουλευτικά κέντρα εξουσίας III. Το συνταγματικό πλαίσιο και οι πολιτικές επιπτώσεις του IV. Τα εκλογικά συστήματα -- Κεφάλαιο 3: I. Οι πολιτικές διαιρέσεις: Οι απαρχές και η εξέλιξη των παρατάξεων II. Η συντηρητική παράταξη-Η Δεξιά III. Η Άκρα Δεξιά IV. Το Κέντρο V. Η Κεντροαριστερά VI. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) VII. Η Αριστερά VIII. Διασπάσεις -- Κεφάλαιο 4: Όψεις της κομματικής εξέλιξης I. Ανάδειξη των ηγεσιών και πολιτικές στρατηγικές II. Πολιτικές οικογένειες III. Υστερόγραφο: Η αναδιάταξη του κομματικού συστήματος 2012-2015.