Υφυπουργός Ελληνικής Κυβέρνησης

  1. Έννοια
  2. Ελληνική
  3. Γεωργαλάς, Γιώργος Κ. (1928-) - Μπεκίρης, Βασίλης (1936-) - Ιωσήφ, Ανδρέας (1915-2006) - Θεοχαρίδης, Δημήτριος Θ. (1915-1998) - Γρηγορίου, Γεώργιος Θ. (1909-1970) - Ηλιόπουλος, Νάσος (1983-)