Ξύδης, Στέφανος Γ. (1913-1975)

  1. Πρόσωπο
  2. 1913
  3. 14 Δεκεμβρίου 1975
  4. Αθήνα
  5. New York, N.Y.
  6. Έλληνας