Ξύδης, Στέφανος Γ. Greece and the Great Powers 1944-1947 : prelude to the "Truman Doctrine"

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ξύδης, Στέφανος Γ. (1913-1975)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1963
 4. Αγγλικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 12/1949
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0317
 5. Original: . - Rules: RDA