Δενδραμής, Βασίλειος (1883-1956)

  1. Πρόσωπο
  2. 1883
  3. 09 Μαίου 1956
  4. Αθήνα
  5. Έλληνας
    1. Κυβέρνηση 1945 (Αυγούστου) Πέτρου Βούλγαρη
    2. Κυβέρνηση 1945 (Οκτωβρίου) Δαμασκηνού