Προσφυγή της Ουκρανίας εναντίον της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (Αύγουστος 1946)

  1. Γεγονός
  2. Διπλωματικά γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου
  3. 23 Αυγούστου 1946
  4. New York, N.Y.
  5. United Nations. Security Council (UNSC) - Κυβέρνηση 1946 (Απριλίου) Κωνσταντίνου Τσαλδάρη - Δενδραμής, Βασίλειος (1883-1956) - Αγνίδης, Αθανάσιος (1889-1984)
  6. Ελληνική
    1. Η Προσφυγή της Ουκρανίας εναντίον της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατατέθηκε στις 23 Αυγούστου του 1946. Με την προσφυγή αυτή κατηγορούνταν η Ελλάδα για επιθετικότητα εναντίον της Αλβανίας, για διώξεις μειονοτικών πληθυσμών και για «ανεύθυνη πολιτική» που δημιουργούσε «σοβαρό κίνδυνο για την ειρήνη και την ασφάλεια» των Βαλκανίων. Επίσης κατηγορούνταν η Μεγάλη Βρετανία ότι επεμβαίνει υπέρ της μοναρχίας στο δημοψήφισμα που θα πραγματοποιούνταν την 1η Σεπτεμβρίου του 1946. Κατά τη συζήτηση της προσφυγής την Ελλάδα αντιπροσώπευσαν ο πρεσβευτής της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας Β. Δενδραμής και ο πρεσβευτής Α. Αγνίδης. Μετά από πολλές συνεδριάσεις το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απέρριψε την ουκρανική προσφυγή με ψήφους 9-2 και διέγραψε το αίτημα από την ημερήσια διάταξη.

  7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA