Το Ελληνικό ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (Φεβρουάριος 1946)

 1. Γεγονός
 2. Διπλωματικά γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου
 3. 01 Φεβρουαρίου 1946
 4. 06 Φεβρουαρίου 1946
 5. Λονδίνο
 6. Κυβέρνηση 1945 (Νοεμβρίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη - United Nations. Security Council (UNSC) - Σοφιανόπουλος, Ιωάννης (1887-1951) - Αγνίδης, Αθανάσιος (1889-1984) - Ρέντης, Κωνσταντίνος Θ. (1884-1958) - Vyshinsky, Andrey Yanuaryevich (1883-1954) - Bevin, Ernest (1881-1951)
 7. Ελληνική
  1. Το Ελληνικό ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (Φεβρουάριος 1946) συζητήθηκε στο σχετικό όργανο μετά από αίτημα της σοβιετικής αντιπροσωπείας, στις 21 Ιανουαρίου 1946, με το οποίο δήλωνε ότι η παρουσία βρετανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα δεν ήταν πλέον αναγκαία και ότι αυτή χρησιμοποιείται «από τα αντιδραστικά στοιχεία κατά των δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας» και ζητούσε την άμεση και άνευ όρων αποχώρηση των βρετανικών στρατευμάτων από την Ελλάδα. Η πολιτική που θα ακολουθούσε η Ελλάδα κατά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας προκάλεσε πολιτική κρίση στην Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα την αποπομπή του κεντρώου πολιτικού και υπουργού εξωτερικών Ιωάννη Σοφιανόπουλου από τον πρωθυπουργό Θ. Σοφούλη λόγω της άρνησής του να υποστηρίξει ενεργά την αγγλική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα. Η συζήτηση του ζητήματος άρχισε την 1η Φεβρουαρίου του 1946 στο Λονδίνο με την ελληνική αντιπροσωπεία να έχει ως επικεφαλής τον νέο Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Ρέντη και τον  πρεσβευτής της Ελλάδας στη Μεγάλη Βρετανία Αθανάσιο Αγνίδης. Η συζήτηση περί του ελληνικού ζητήματος ολοκληρώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου. Σε όλες τις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν υπήρξε μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ του επικεφαλής της σοβιετικής αντιπροσωπείας Α. Βισίνσκυ και του Υπουργού Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Ε. Μπέβιν. Τελικά συμφωνήθηκε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν θα λάβει απόφαση επί του αιτήματος των σοβιετικών και απλά να λάβει υπόψη του όσα ειπώθηκαν από τους αντιπροσώπους  όλων των χωρών.


   (Πηγή: Heinz Richter, Η επέμβαση των Άγγλων στην Ελλάδα, Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", Αθήνα 1997, σελίδες 461-482)

    

 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA