Αγνίδης, Αθανάσιος (1889-1984)

  1. Πρόσωπο
  2. 1889
  3. 1984
  4. Μικρά Ασία
  5. Γενεύη
  6. Έλληνας
    1. Κυβέρνηση 1941 (Απριλίου) Εμμανουήλ Τσουδερού [Εξόριστη]