Οι πραγματικές αιτίες του ελληνικού δράματος - Αθήνα: Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), 1947.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  1. Αθήνα
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
 3. 1947