Η συνωμοσία εναντίον της Μακεδονίας (1940-1949) - Αθήνα: Εκδόσεις Αετός, 1950.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  2. Βουλγαρική εμπλοκή
  3. Γιουγκοσλαβική εμπλοκή
  4. Μακεδονικό ζήτημα
  1. Κύρου, Αχιλλέας Α. (1898-1950)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Αετός
 3. 1950
  1. Πρόλογος
   Όταν ο Χίτλερ ερήμαζε την Μακεδονίαν
   Όταν επεκράτουν οι κομιτατζήδες εις την Μακεδονίαν
   Όταν ανεγνωρίζετο το δικαίωμα αρχηγίας της Νοτιοσλαυίας
   Όταν εξαπελύετο η μεγάλη επίθεσις εναντίον της Μακεδονίας
   Όταν ο εθνικός στρατός αποσυνέθετε τους συμμορίτας
   Ονοματολόγιον