Κύρου, Αχιλλέας Α. Η συνωμοσία εναντίον της Μακεδονίας (1940-1949)

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κύρου, Αχιλλέας Α. (1898-1950)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1950
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Μακεδονία
  1. Βουλγαρική εμπλοκή
  2. Γιουγκοσλαβική εμπλοκή
  3. Μακεδονικό ζήτημα
  4. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0326
  1. Ο Αχιλλέας Κύρου, ένα από τα σημαντικά πολιτικά και δημοσιογραφικά στελέχη των αντικομμουνιστικών εθνικοφρόνων δυνάμεων έγραψε το έργο «Η συνωμοσία εναντίον της Μακεδονίας» στις αρχές του 1950. Η έκδοση αυτού του έργου είναι μια από τις πρώτες εκδόσεις της εθνικόφρονας παράταξης που κυκλοφόρησαν μετά το τέλος του εμφυλίου. Όπως σημειώνει ο συγγραφέας στον πρόλογο, με το έργου του προσπαθεί να αποδείξει την εναντίον της Ελληνικής Μακεδονίας επιβουλή του διεθνούς κομμουνισμού και ειδικότερα της Γιουγκοσλαβίας, της Βουλγαρίας και του ΚΚΕ.

 5. Original: . - Rules: RDA