Η συνωμοσία εναντίον της Μακεδονίας (1940-1949) - 2η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Δήλος, 1996.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  2. Βουλγαρική εμπλοκή
  3. Γιουγκοσλαβική εμπλοκή
  4. Μακεδονικό ζήτημα
  1. Κύρου, Αχιλλέας Α. (1898-1950)
 3. 2η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Δήλος
 4. 1996