Η νέα επίθεσις κατά της Ελλάδος : το ελληνικόν πρόβλημα ενώπιον του ΟΗΕ (Ιανουάριος 1946 - Δεκέμβριος 1948) - Αθήνα: Εκδόσεις Αετός, 1949.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  1. Κύρου, Αχιλλέας Α. (1898-1950)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Αετός
 3. 1949