Κύρου, Αχιλλέας Α. Η νέα επίθεσις κατά της Ελλάδος : το ελληνικόν πρόβλημα ενώπιον του ΟΗΕ (Ιανουάριος 1946 - Δεκέμβριος 1948)

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κύρου, Αχιλλέας Α. (1898-1950)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1949
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  1. United Nations (UN)
  1. W0319
 5. Original: . - Rules: RDA