Η γυναίκα της Ελλάδας στον αγώνα = La femme Grecque au combat - Ανατύπωση. - Αθήνα: Χωρίς όνομα, 1975.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Γυναίκες στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας
  2. Γυναίκες της Αριστεράς
  1. Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ)
 3. Ανατύπωση
  1. Αθήνα
  1. Χωρίς όνομα
 4. 1975