Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ). Η γυναίκα της Ελλάδας στον αγώνα = La femme Grecque au combat

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1948
 4. Ελληνικά - Γαλλικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Γυναίκες της Αριστεράς
  2. Γυναίκες στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας
  1. W0327
  1. Το λεύκωμα «Η γυναίκα της Ελλάδας στον αγώνα» κυκλοφόρησε από την Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ) τον Δεκέμβρη του 1948. Παράλληλα με το ελληνικό κείμενο υπήρχε μετάφραση στα γαλλικά ενώ το βιβλίο είχε εκδοθεί από τον εκδοτικό μηχανισμό του ΚΚΕ στην Βουδαπέστη. Στο λεύκωμα υπάρχει μεγάλος αριθμός ασπρόμαυρων φωτογραφιών και σύντομη περιγραφή από τη δράση των γυναικών που υποστήριζαν την Αριστερά από την εποχή της Κατοχής μέχρι και το 1948 με μεγάλη έμφαση στις περιοχές που κυριαρχούσε ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ).

   (Πηγή: Άννα Ματθαίου και Πόπη Πολέμη, Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων κομμουνιστών, Βιβλιόραμα – ΑΣΚΙ, Αθήνα 2003, σελίδα 158-159, λήμμα 74).

  1. Ψηφιακό αντίγραφο από τα ΑΣΚΙ
 5. Original: . - Rules: RDA