Βλαντάς, Δημήτρης. Εμφύλιος πόλεμος 1945-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βλαντάς, Δημήτρης (1908-1985)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1979
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  2. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. W0333
  1. Μέλος της Κ.Ε. και του Π.Γ. του ΚΚΕ, διαγραμμένος από το 1957, ο Βλαντάς προβαίνει σε δημόσια κριτική των λαθών της ηγεσίας του κόμματος, «που δεν ήταν αναπόφευκτα» και στοίχησαν αίμα και δάκρυα σε όλους τους απλούς ανθρώπους αυτής της χώρας. «Ηρωισμός των μαχητών, τυχοδιωκτισμός της ηγεσίας» αυτή είναι η σύνοψη του εμφυλίου από τον Βλαντά.

   Βιβλιοκριτική από "Τα Νέα", 3/5/1980
 5. Original: . - Rules: RDA