Μπαρτζιώτας, Βασίλης Γ. Εξήντα χρόνια κομμουνιστής

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μπαρτζιώτας, Βασίλης Γ. (1909-1994)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1986
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μετά 1950
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  2. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. W0338
  1. Ο Βασίλης Μπαρτζιώτας, κορυφαίο στέλεχος του ΚΚΕ και του ΔΣΕ την περίοδο του εμφυλίου, έγραψε το έργο  «Εξήντα χρόνια κομμουνιστής» το 1986. Σε αυτό αναφέρετε σε γεγονότα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία του ΚΚΕ και στα οποία ο ίδιος συμμετείχε, από το 1924 που εντάχθηκε στην ΟΚΝΕ και μέχρι την εποχή που έγραψε το έργο «Εξήντα χρόνια κομμουνιστής». Ανάμεσα στα άλλα γεγονότα, υπάρχει μεγάλης έκτασης αναφορά στον εμφύλιο, ο οποίος παρουσιάζεται στο 12ο κεφάλαιο και έχει έκταση 82 σελίδων (στην αρχική έκδοση της Σύγχρονης Εποχής).

  1. Βιβλιοκριτική από τον Ριζοσπάστη (21/12/1986)
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA