Ανταρτοπούλες : πορτραίτα αγωνιστριών ΔΣΕ - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, [1984].

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Γυναίκες στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας
  2. Βιογραφίες
  1. Σούφλας, Κοσμάς Ν. (1920-2007)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. [1984]