Σούφλας, Κοσμάς Ν. (1920-2007)

  1. Πρόσωπο
  2. 1920
  3. 2007
  4. Καροπλέσι (Καρδίτσα)
  5. Έλληνας
    1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)