Η Πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στο μακεδονικό ζήτημα, 1944-1950 - Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 2013.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αμερικανική εμπλοκή
  2. Μακεδονικό ζήτημα
  3. Διεθνείς διαστάσεις
  1. Μηνασίδης, Χαράλαμπος
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
 3. 2013