Μηνασίδης, Χαράλαμπος. Η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στο μακεδονικό ζήτημα, 1944-1950

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μηνασίδης, Χαράλαμπος
 2. Ακαδημαϊκά έργα
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 12/1949
  1. Μακεδονία
  2. Γιουγκοσλαβία
  1. Αμερικανική εμπλοκή
  2. Μακεδονικό ζήτημα
  3. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0348
  1. H παρούσα μεταπτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη της πολιτικής των ΗΠΑ, της σκέψης και της κατανόησης των αμερικανών διπλωματών για τη Μακεδονία και το Μακεδονικό Ζήτημα από το 1944 έως το 1950. Βασίζεται στη δημοσιευμένη συλλογή Foreign Relations of the United States, στις μικροταινίες του State Department, που ανήκουν στο Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, και σε άλλες πρωτεύουσες και δευτερεύουσες πηγές. Στη μελέτη παρακολουθείται η εξέλιξη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και στρατηγικής και οι επιρροές που δέχτηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940. Αναλύεται η επιδίωξη της Ουάσιγκτον για διατήρηση της ελληνικής εδαφικής ακεραιότητας και η σημασία που απέδιδε στη Μακεδονία. Επιπρόσθετα, εξετάζεται η κλιμάκωση του Ψυχρού Πολέμου, η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα και οι ερμηνείες που απέδιδαν οι Αμερικανοί στις κομμουνιστικές ενέργειες και το Μακεδονικό Ζήτημα. Επιπλέον, η εργασία πραγματεύεται την αναβάθμιση του Μακεδονικού από ζήτημα της ελληνικής μόνο ασφάλειας σε ζήτημα και της γιουγκοσλαβικής μετά τη ρήξη Βελιγραδίου-Μόσχας. Τέλος, ασχολείται με την υποβάθμιση του Μακεδονικού Ζητήματος από την Ουάσιγκτον και την ανάγκη συνεργασίας Γιουγκοσλαβίας-Ελλάδας.

  1. Ψηφιακό αντίγραφο από τη Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ
 5. Original: . - Rules: RDA