Λυβάνιος, Δημήτρης

 1. Πρόσωπο
 2. Έλληνας
 3. Πανεπιστημιακός
 4. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 5. Άνδρας
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  1. Ο Δημήτρης Λυβάνιος, διδάκτωρ ιστορία του Pembroke College του Cambridge, είναι Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο ΑΠΘ στο  Τμήμα  Δημοσιογραφίας  και  Μέσων  Μαζικής  Επικοινωνίας. Από το Σεπτέμβριο του 2010 είναι  συντονιστής της θεματικής Ενότητας  Νεότερη  Ελληνική  Ιστορία  του  Ανοιχτού  Πανεπιστημίου  Κύπρου.

 6. Προσωπική σελίδα στο academia.edu
  1. 0000 0001 0956 7650
  1. 16690683 (Personal) ⟶ Livanios, Dimitris
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA