Σπυριδόπουλος, Αριστοτέλης

  1. Πρόσωπο
  2. Έλληνας
  3. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
  4. Άνδρας
    1. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)
    1. Ο Αριστοτέλης Σπυριδόπουλος είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. και ερευνητής του Ηλεκτρονικού Δικτύου «Ιωάννης Μανδύλας» της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

  5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA