Δραματική πορεία : από την απελευθέρωση 1944 στην τραγωδία του Δεκέμβρη και στη Βάρκιζα : εξιστόρηση - Αθήνα: Εκδόσεις Κασταλία, 2005.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μηχιώτης, Χαρίλαος Θρ. (1914-2012)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Κασταλία
 3. 2005
  1. Εισαγωγή
   Το λυκαυγές της ελευθερίας - Δολοπλοκίες των Βρετανών
   Χωλή, πεδικλωμένη απελευθέρωση
   Ζώνες επιρροής και Ελλάδα
   Προς συγκρότηση εθνικού στρατού
   Επί ξυρού ακμής
   Οι εκατέρωθεν δυνάμεις
   Η πολεμική έκρηξη
   Εμπόλεμη κατάσταση
   Έντονη βρετανική επιθετικότητα - Κάμψη του ΕΛΑΣ
   Εκστρατεία και διάλυση του ΕΔΕΣ
   Το μέτωπο της Αθήνας πρώτη προτεραιότητα της Μ. Βρετανίας
   Κρίσιμη φάση. ΕΛΑΣ: Αγώνας μέχρις εσχάτων
   ΕΛΑΣ: 'Απελπις αγών. Υποχώρηση - Αποχώρηση
   Προς λύση του δράματος. Η Συμφωνία της Βάρκιζας
   Μετά τη Βάρκιζα
   Επίμετρον 
   Βιβλιογραφία - Πηγές
   Εργογραφία