Η δεκαετία 1940-1950 όπως την είδε και την έζησε ένας απλός άνθρωπος - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1984-1986.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Οικονόμου, Κώστας Δ. (1911)
  1. Φακιολάς, Ροσέτος Ε.
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1984-1986
 4. 3 τόμοι (196, 275, 246 σελίδες) φωτογραφίες ; 21 εκατοστά
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Φ.Η.5/3
  2. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΒΕΙ-876-KL
 5. 938.75 ΟΙΚ
 6. W0359-01
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA