Οικονόμου, Κώστας Δ. Η δεκαετία 1940-1950 όπως την είδε και την έζησε ένας απλός άνθρωπος

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Οικονόμου, Κώστας Δ. (1911)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1984
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0359
  1. Που καταγράφει τις περιπέτειες και τις εμπειρίες του τούτης της δεκαετίας και που μέσα απ’ αυτές περιγράφονται οι συνθήκες, το κλίμα και τα γεγονότα της ταραγμένης εκείνης εποχής.

   Στόχος αυτού του γραφτού είναι να δώσει κάποια στοιχεία, τυχόν άγνωστα, σ’ όσους θα καταπιαστούν να κα-ταγράψουνε την ιστορία της δεκαετίας 1940 – 1950. Δεν έχει σημασία αν η προσφορά αυτή είναι μεγάλη ή μικρή. Σημασία έχει ότι είναι μια προσπάθεια να μην ξεχαστούν μερικά πράγματα σημαντικά ή και ασήμαντα, που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά. Τη γενιά του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου που έζησε, αγωνίστηκε και θυσιάστηκε για την ελευθερία του Ανθρώπου.

   (Από το οπισθόφυλλο της έκδοσης του έργου)

 5. Original: . - Rules: RDA