Καραμπάτσος, Βασίλης Γ. (1921-2008)

  1. Πρόσωπο
  2. 1921
  3. 02 Φεβρουαρίου 2008
  4. Χωματάδα (Πύλος)
  5. Έλληνας
    1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
    1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)