Μακρονήσι, η τρίτη αποστολή

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Καραμπάτσος, Βασίλης Γ. (1921-2008)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1976
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Μακρόνησος
  1. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
  2. Πολιτικοί κρατούμενοι
  1. Α΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών - Ειδικά Σχολεία Αναμόρφωσης Ιδιωτών (Α΄ ΕΤΟ-ΕΣΑΙ)
  2. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  1. W0360
  1. Στο έργο «Μακρονήσι, η τρίτη αποστολή» ο εξόριστος στη Μακρόνησο Βασίλης Καραμπάτσος περιγράφει τις βιαιότητες των διοικητών και των οπλιτών του Α’ Ειδικού Τάγματος Οπλιτών (Α’ΕΣΟ) προς τους εξόριστους οπαδούς της αριστεράς, όταν οι τελευταίοι εντάχθηκαν στο Α΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών - Ειδικά Σχολεία Αναμόρφωσης Ιδιωτών (Α΄ ΕΤΟ-ΕΣΑΙ), το 1949. Ο συγγραφέας αναφέρεται αναλυτικά στα βασανιστήρια που υποβλήθηκε ο ίδιος αλλά και οι σύντροφοί του ώστε να «ανανήψουν» και να υπογράψουν δήλωση αποκήρυξης του ΚΚΕ.

 5. Original: . - Rules: RDA